6 juni 2018

altviool

Bart heeft ervaring als docent altviool in zowel groepslessen als individueel. In groepslessen gaf Bart eerder les bij Het Leerorkest, waar kinderen vanaf groep 5 les krijgen in (alt)viool en orkest. Ook gaf Bart vaak les aan leerlingen die al wat verder waren. In zijn lessen zorgt hij ervoor dat de leerling zich altijd ontwikkelt aan de hand van het eigen speelplezier.

Daarnaast geeft Bart sinds 2016 les in muziektheorie. De theorieles is te volgen in groepsverband, maar kan ook worden aangepast naar privéwensen. Twee van de leerlingen omschrijven Bart als volgt:

“Bart hebben we leren kennen als een toegewijde, kundige docent, die op rustige wijze allerlei ingewikkelde muziektheoretische vraagstukken voor ons verhelderde. Vaak pakte hij zijn telefoon erbij om gedeeltes van bijvoorbeeld een sonate of fuga te beluisteren of hij speelde op de piano een cadens of harmonie dermate aanschouwelijk voor dat bij ons het kwartje viel en we het nu zelf kunnen toepassen.”

Wilt u een gratis proefles bij Bart? Neem contact op.